Grupper,Groups,Gruppen


HYTTSILL

Hyttsill en annorlunda tillställning  i glashyttan med traditionell glashyttsmat, trubadurunderhållning, glasuppvisning med möjligthet att själv prova på. Gästerna får även gravera själv på ett glas att behålla som ett minne. Glasshopen erbjuder 20% rabatt varefter hyttsillen avslutas med smålänsk ostkaka och musik.


Hyttsill a different event in glassworks with traditional glashyttsmat, troubadour entertainment, glass display with möjligthet to yourself to try. Guests also engrave himself on a glass to keep as a souvenir. Glass Shop offers 20% discount after which the cab sill ends with smålänsk cheese cake and music.


Hyttsill ein anderes Ereignis in Glashütte mit traditionellen glashyttsmat, Troubadour Unterhaltung, Glas-Display mit möjligthet um sich, um zu versuchen. Die Gäste haben auch selbst zu gravieren auf einer Glas als Souvenir behalten. Glass Shop bietet 20% Ermäßigung nach der die Kabine Bank endet mit smålänsk Käsekuchen und Musik.